Kommundirektörens vidaredelegation

Här presenteras kommundirektörens vidaredelegation.