Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar

Varje kommun ska se till att avfallet under kommunalt ansvar samlas in och transporteras till behandling. Det ska tas omhand på bästa möjliga sätt. Under 2021 jobbade Hudiksvalls kommun tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland fram nya föreskrifter om hantering av avfall.

Ta del av föreskrifter om hantering av avfallunder kommunalt ansvar: