Nätverk för social hållbarhet

Nätverket för social hållbarhet och allas lika värde startade i april 2022. Nätverket samlar aktörer från såväl det offentliga som från näringslivet och civilsamhället och syftar till att möjliggöra för samverkan, lärande och gemensamma aktiviteter.

Genom erfarenhetsutbyte och synergieffekter är förhoppningen att nätverket ska resultera i konkreta aktiviteter som bidrar till att minska utsattheten och öka tilliten i samhället.

Nätverket bygger helt på deltagarnas engagemang och du deltar utifrån dina egna förutsättningar och möjligheter.

Vill du, din förening, ditt företag eller din verksamhet träffa andra som brinner för att göra skillnad för den sociala hållbarheten och hitta sätt att samverka? I så fall tror vi att nätverket är något för dig.