Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete - protokoll 2012