Avfall för dig som företagare

Handskklädd hand slänger gipsskiva på en hög.

Som företagare har du speciella regler och rutiner att förhålla dig till när det gäller avfall. Här hittar du information.