Miljöfarlig verksamhet

Man i skyddskläder tar prover vid vattenbryn.

För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamhet krävs anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Om en verksamhet är tillståndspliktig ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen, anmälan görs till Norrhälsinge miljökontor. Även förändring i en befintlig verksamhet kan kräva anmälan eller tillstånd.

Hur vet jag att en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig?

Om du vill ta reda på om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du titta i Miljöprövningsförordningen (2013:251) alternativt kontakta Norrhälsinge miljökontor. 

Läs mer om miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats:

Miljöfarlig verksamhet (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag anmäla?

Anmälan till Norrhälsinge miljökontor görs senast sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändring beräknas ske. Om anmälan inte görs riskerar du att dömas för otillåten miljöverksamhet.

Anmälan MB C-anläggning Lantbruk Pdf, 98.4 kB.

Kostar det något?

Miljökontoret tar ut en avgift för tillsyn enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Större verksamheter betalar ofta en fast årlig avgift.

Vilket ansvar har jag?

Du som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön är skyldig att ha rutiner för egenkontroll.

Egenkontrollen är ett förebyggande arbete där du ska planera och kontrollera din verksamhet så att olägenheter för människors hälsa och miljön förebyggs. Att ha en väl fungerande egenkontroll innebär att fel på utrustning och felaktig hantering av exempelvis kemikalier upptäcks innan olyckan är framme.