Hälsoskydd för dig som företagare

Två personer som sitter i en soffa och pekar på papper.

Du som företagare är skyldig att planera och kontrollera att din verksamhet inte skapar ohälsa och sjukdom på grund av inomhusmiljön eller den behandling du utför.

Du som:

 • driver skolor och förskolor
 • äger och hyr ut lägenheter
 • sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen
 • upplåter bassängbad
 • erbjuder hygieniska behandlingar
 • ger vård och omsorg
 • äger offentliga lokaler

är skyldig att ha rutiner för egenkontroll.

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och kontrollera att din verksamhet inte skapar ohälsa. Riskerna i din verksamhet ska du regelbundet inventera, värdera och eliminera.

Anmälan

Det finns verksamheter som du behöver anmäla. Anmälan görs till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd senast sex veckor innan verksamheten startar. Exempel på när anmälan behövs:

Om din verksamhet erbjuder hygienisk behandling som innebär risk för smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg behöver du anmäla det till oss:

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor måste anmälas till oss:

Du behöver anmäla till oss om du driver:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad grund- och gymnasieskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter.

Anmäl via blankett:

Solarium som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor måste anmälas:

Råd och vägledning

Norrhälsinge miljökontor ger råd och vägledning till dig som verksamhetsutövare och fastighetsägare om vilka regler i miljöbalken som gäller för hälsoskydd.

Tillsyn

Norrhälsinge miljökontors hälsoskyddstillsyn omfattar

 • skolor
 • förskolor
 • flerbostadshus (hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter)
 • bassängbad
 • lokaler för hygienisk behandling (fotvård och akupunktur)
 • lokaler för vård och omsorg
 • offentliga lokaler.

Hälsoskyddstillsynen omfattar även klagomål på

 • buller
 • nedskräpning
 • vedeldning
 • och annat som regleras av miljöbalken.

Arbetsmiljöproblem regleras inte av miljöbalken och handläggs därför inte av Norrhälsinge miljökontor.