Äga, förvalta och hyra ut fastighet

hamnen vintertid

Här hittar du information om regler och tillstånd för dig som äger, förvaltar eller hyr ut fastighet.

Att vara fastighetsägare innebär en hel del ansvar. Den här sidan är till för att hjälpa dig hålla koll dina olika ansvarsområden:

Husägarens ansvar

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. LÄs mer om OVK:

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Som företagare har du speciella regler och rutiner att förhålla dig till när det gäller avfall. Här hittar du information:

Avfall för dig som företagare

En värmepump används för att utvinna värme ur berg, mark, ytvatten eller luft. Det krävs tillstånd för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme. För installation av luftvärmepumpar krävs inget tillstånd. Läs mer om värmepumpar:

Värmepumpar

Kommunen har ansvar för sotningsverksamhet. Där ingår sotning och rengöring samt brandskyddskontroll. Läs mer:

Sotning och brandskyddskontroll

Du som äger, förvaltar eller hyr ut fastughet är skyldig att planera och kontrollera att din verksamhet inte skapar ohälsa och sjukdom på grund av inomhusmiljön. Läs mer:

Hälsoskydd för dig som företagare

Alla som äger en byggnad som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956-1973 berörs av reglerna om inventering och sanering av PCB. Det gäller till exempel dig som har hyres- och bostadsrättshus, offentliga lokaler och samling-, kontors- och industrilokaler. Det gäller inte jordbruksfastigheter.

Inventering och sanering av PCB