Djur och växter i Lillfjärden

Närbild på små djur och växter i Lillfjärdens vatten.

I Lillfjärden finns många olika former av insekter, iglar, snäckor och kräftdjur.

Lillfjärden är liksom alla sjöar och vattendrag en viktig barnkammare för många insekter, vars larver utvecklas i vattnet och därmed utgör en stor del av fiskarnas basföda. Exempel på sådana insekter är olika arter av sländor, vissa flugor och myggor. De vuxna insekterna blir i sin tur viktig föda åt många fågelarter. På stenarna i vattnet finner man också olika slags iglar (inte blodiglar!!) och snäckor. Små (millimeterstora) kräftdjur s.k. zooplankton är också en viktig del av näringskedjan.

Vid stränderna, speciellt kring tillflödena på norra sidan, finns bestånd av bladvass.