Lillfjärden som natur- och kulturområde ur ett ungdomsperspektiv

Utsikt över Lillfjärden och Hudiksvall en fin kväll när solen är på väg ner. På andra sidan ligger bebyggelse och den vita kyrkan med svart tak. Himlen är svagt gulbrun med vita moln.

Hudiksvalls kommun, där Läroverket årskurs 7-9 har en framträdande roll, bedriver tillsammans med Hälsinglands museum, Visit Glada Hudik, Föreningen för främjande av fågellivet i Lillfjärden och Hudiksvallsregionens fågelklubb projektet Lillfjärden som natur- och kulturområde utifrån ett ungdomsperspektiv under 2016 till 2018.

Syftet är att utveckla miljön runt Lillfjärden genom att lyfta natur- och kulturvärdena med hjälp av Läroverkets elever och på så sätt öka områdets attraktionskraft och förbättra miljön.

Bakgrund till projektet

I närmare två år har ett mycket väl fungerande samarbete kring hållbar utveckling pågått mellan Läroverket åk 7-9 och kommunledningsförvaltningen, Hudiksvalls kommun. Upprinnelsen till Lillfjärdenprojektet var att man på skolan vill få in samhället ”på riktigt” i skolans värld och få uppdrag att utföra som bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Hudiksvalls kommun. Lillfjärden ligger mitt i Hudiksvalls stad och har både värdefulla naturvärden och intressant historia. Lillfjärdens vattensystem är artrik på fisk. Här finns arter som abborre, björkna, braxen, gers, gös, ål, öring, nors, gädda, benlöja och brax. Omkretsen av sjön är ca 2,2 km, vilket gör den till ett populärt promenadstråk och joggingslinga. Det finns även rikliga mängder med fåglar här, mestadels olika and- och måsfåglar, vilka utfodras under vintern av Föreningen för upprättandet av fågellivet i Lillfjärden.

Under 1500-talet, då Hudiksvall grundades, var Lillfjärden den innersta delen av Hudiksvallsfjärden och stadens hamn och centrum låg där Hornån idag mynnar i Lillfjärden. Men på grund av att landhöjningen alltmer snörde av den inre delen av fjärden, den som idag kallas Lillfjärden, kunde större båtar inte längre ta sig ända dit och man blev tvungen att flytta staden och dess centrum till det nuvarande läget, söder om Lillfjärden.

Viktiga delar i projektet är att värna och förbättra naturvården, kulturmiljön och folkhälsan. Ökad integration och förbättrat ungdomsinflytandet i kommunen är två delar som är viktiga för att få en förbättrad folkhälsa. Stort fokus har lagts på att förbättra miljön för fjällgåsen som återkommer till Lillfjärden varje år för att rasta på väg till och från fjällen. De fjällgäss som inte häckar i fjällen återvänder tidigare till Lillfjärden för att rugga. Här känner de sig trygga och vi får möjlighet att se dem på nära håll.

För att få varaktiga och hållbara effekter arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv för att få en bra balans mellan de olika värdena. Förhoppningen om de långsiktiga effekterna är att öka områdets attraktionskraft och allmänhetens kunskap och förståelse för den tätortsnära naturen och dess samband. Få en ökad balans i områdets ekosystem, framförallt när det gäller fågellivet, vilket i hög grad är kopplat till friluftslivet. Förbättra förhållandena för fjällgåsen som är en hotad art och där Lillfjärden är en av de viktigaste ruggningsplatserna i världen för arten. Idag är trycket och koncentrationen av fåglar på ett mindre område hög vilket stundtals kan vara ett problem. Tyska och svenska forskare intresserar sig för området och har bland annat ringmärkt några fjällgäss i Hudiksvall för att kunna följa fåglarna och få ny kunskap om deras behov.

Projektet finansieras i samarbete med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

LONAs logotyp