Fiskarna i Lillfjärden

Många fiskarter nyttjar Lillfjärden som lekplats och barnkammare, vilket har stor betydelse för fiskbestånden i Hudiksvallsfjärden. Många arter börjar sina lekvandringar i början av maj och avkomman vandrar ut i havet då de nått lämplig storlek. Det näringsrika vattnet producerar mycket föda åt de 14 fiskarter man funnit här.

Kartillustration som visar 14 fiskar som finns i Lillfjärden.

Från vänster: mört, id, sarv, björkna, braxen, ruda, benlöja (löja), nors, gärs, aborre, gös, gädda, ål, lake.

För att underlätta fiskarnas vandringar anlades 2010 en sjötröskel vid Lillfjärdens utlopp. Den gamla dammen fälldes ned och stenar tippades i för att skapa ett mer naturligt strömmande vatten.

Skiss över kanalen med gångbro i Hudiksvall.

Under hösten simmar stora stim av benlöjor upp i kanalen. Eftersom dessa leker på våren söker de sig hit av någon annan anledning. Kanske för att skydda sig mot predatorer.

En bild med tre fiskar på rad mot en vit bakgrund.

Får jag fiska i Lillfjärden?

Fiske i Lillfjärden är tillåten enligt fiskereglerna.

Fiskeregler i Lillfjärden

Att gäddor mellan 5 och 10 kg fångas vid angling är inte ovanligt. Rekordet för gädda i Lillfjärden påstås ligga någonstans mellan 10 och 15 kg.