Fåglarna vid Lillfjärden

Lillfjärden har utvecklats från att ha varit en sjö av parkdammskaraktär till en viktig rast- och ruggningslokal för flera gåsarter. Under årens lopp har det dock alltid funnits gäss kring Lillfjärden. Man satte tidigare ut bl a ankor men nu så kan vi se hundratals grågäss som stannar för att byta sin fjäderdräkt(rugga) och fortplanta sig. Grågåsen häckar främst vid Tunasjön men tar med sig sina ungar till Lillfjärden.

Närbild på mamma and som har uppsikt över sina fem ungar i vattnet.

Grågås med ungar.

Under ruggningstiden kan inte grågässen flyga fullt ut. Att de då har valt Lillfjärden beror troligen på att här känner de sig trygga i och med all trafik och människor som rör sig. Risken att bli tagen av rovdjur är därmed mindre. Detta beteende har lett till att även andra gåsarter har lärt sig att Lillfjärden är en bra rastlokal under flytten. Det märker man lätt – vid Lillfjärden kan du gå alldeles intill fåglarna, men försöker du närma dig dem ute i jordbruksmarkerna flyger de iväg på avstånd. Andra gåsarter du ser är kanadagås, vitkindad gås och i viss mån t ex bläsgås.

Närbild på en Fjällgås skymd av gröna blad på en buske.

Fjällgås.

Det som är speciellt är att fjällgåsen har hittat hit som den viktigaste rastplatsen för dem på deras flytt till och från Lapplandsfjällen. Varje vår och höst kan man med lite tur se några tiotal av denna rödlistade art, som mest har cirka 70 individer observerats. De senaste åren har också några fjällgäss genomfört sin ruggning vid Lillfjärden, vilket innebär att man kan se fjällgås även under sommaren.

Gässen äter normalt sett inte så mycket runt själva Lillfjärden utan håller gärna till på närliggande åkermark där de betar gräs. Under ruggningen är de hänvisade till den mat de kan finna runt Lillfjärden.

Gräsanden kan du se året om. Den äter diverse vattenväxter och små ryggradslösa djur samt bröd och säd som den får av människor t ex vid utfodringsplatsen. Andra arter som man kan se är storskraken som fångar fisk och knipan som dyker och fångar småkryp.

Schema över när och hur ofta gåsarterna (Grågås, Fjällgås, Kanadagås och Vitkindad gås) finns kring Lillfjärden.

Ungefärligt schema när gåsarterna finns kring Lillfjärden. Ju rödare desto vanligare.

Rapport