Lillfjärden förr och nu

En svartvit gammal bild som visar hur Lillfjärden såg ut förr.

En gång i tiden, fram till 1500-talet, satt Lillfjärdens sjö ihop med havet. Lillfjärden är en havsvik som har blivit en insjö på grund av landhöjningen.

Marken höjs fortfarande med cirka 7 mm per år sedan istiden. Förr i tiden kunde fartygen komma ända in till bryggorna som låg längs stränderna i Lillfjärden. Men sedan mitten av 1600-talet blev det svårt för båtar att segla ända in till Lillfjärden, så man beslutade sig för att lägga den nya hamnen vid Möljen istället.

Förr låg byarna Hudik och Vallen där restaurangerna Frasses och McDonalds ligger idag.

Namnet Hudiksvall tros komma från ordet Hudviken i och med att sälar var synliga runt omkring stränderna in i Hudik. Jägare och fiskare tog reda på sälarnas hudar.