Elevkåren

Vad gör elevrådet?

Elevrådet har i uppgift att värna om dina rättigheter som elev och representera och föra fram elevernas röst. Elevrådet sammanträder minst en gång/termin och har en egen styrelse och egna stadgar. Elevrådet tar del av protokollen från programforum och är även länken mellan elever och skolpersonal.