Student på Bromangymnasiet

Studentfirande i aulan

Här hittar du information om studentfirandet på Bromangymnasiet.

Program för studenten 14 juni 2024

 • kl. 09.30: Avslutningscermoni i aulan
 • kl. 10.15: Mingelfika på plan 2 och plan 3
 • kl. 10.45: Samling i klassrum för betygsutdelning. Se salschema här nedan.
 • kl. 11.45: Samling i stora entrén för gemensam avgång mot Glysis
 • kl. 12.30: Studenttåget avgår från Glysis till Borgarparken
 • kl. 13.00: Studenterna anländer till Borgarparken

Salschema för studentklasser 2024

 • BA21a: sal 316
 • BA21b: sal 317
 • EE21: sal 103
 • EK21a: sal 353
 • EK21b: sal 354
 • ES21: sal 216
 • FT21: sal 309
 • HA21: sal 230
 • HIT21: sal 105
 • HT21: sal 232
 • NA21: sal 201
 • RL21: sal 228
 • SA21a: sal 321
 • SA21b: sal 323
 • SAHV20: sal 240
 • SFAB20: sal 240
 • SFG20: sal 240
 • SIA20: sal 240
 • TE21a: sal 204
 • TE21b: sal 212
 • VF21: sal 229
 • VO21: sal 344

Studenttågets väg

Karta över färdvägen för studenttåget

Placering för programmen i Borgarparken

Karta över programmens placering i Borgarparken.

Längs del av parken som ligger mot Östra Tullgatan

 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Naturveteskapsprogrammet (NA)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Längs del av parken som ligger mot Borgarvägen

 • Industritekniska programmet (HIT)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Ekonomiprogrammet (EK)

Längs del av parken som ligger mot Skyttevägen

 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • Anpassad gymnasieskola