Nationella prov på Bromangymnasiet

När du går i gymnasiet får du göra nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

De nationella proven är för att du ska få visa vad du kan. Proven är också tänkta att vara ett stöd för läraren vid bedömningar och betyg.

När genomförs proven?

Proven görs på bestämda provdatum eller bestämda provperiod. Datum och provtider för de nationella proven hittar du på Skolverkets webbplats:

Provdatum för nationella prov i gymnasieskolan på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.