Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Fem elever sträcker upp armarna i luften och hoppar. Till höger i en lagerbyggnad står några andra och tittar på något de håller på med..

Hur är det egentligen på ett bygge? Vad händer om man kopplar fel? Hur fungerar en kassaapparat? Hur är det att jobba i ett restaurangkök? Vissa saker är lättare att förstå om man får prova. Under din APL får du värdefulla erfarenheter inför framtiden som ger dig möjligheter att skapa kontakter när det är dags att söka jobb.

Vem har APL och hur funkar det? 

APL innebär att du som elev på ett yrkesförberedande program eller inom gymnasiesärskolans nationella program genomför delar av din utbildning på olika arbetsplatser under minst 15 veckor.

På arbetsplatsen finns en handledare som hjälper dig tillrätta och som håller kontakt med din lärare. Handledaren på arbetsplatsen sätter inte betyg men kan lämna omdöme till din lärare som sätter betyg. 

APL utomlands

På Bromangymnasiet har du möjlighet att göra din APL utomlands vilket, utöver yrkeserfarenheten, ger dig erfarenheter inom språk och kultur.

Läs mer om APL utomlands och ansök