Inventering och sanering av PCB

Alla som äger en byggnad som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956-1973 berörs av reglerna om inventering och sanering av PCB. Det gäller inte jordbruksfastigheter och en- eller tvåfamiljshus, men alla övriga byggnader som till exempel hyres- och bostadsrättshus, offentliga lokaler och samling-, kontors- och industrilokaler.

Byggnaderna ovan ska inventeras på förekomst av PCB och resultatet ska redovisas till miljökontoret. Tillsammans med inventeringsresultatet ska du också redovisa hur inventeringen gått till och skicka med en åtgärdsplan, med uppgifter om hur det PCB som hittats ska tas omhand.

Bestämmelserna finns i förordningen om PCB (SFS 2007:19). I Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har hittills (juni 2015) 425 stycken fastigheter inventerats och ca 913 kg PCB har hittats. Den största delen PCB finns i isolerrutor och kondensatorer. Krav på sanering av PCB gäller PCB i fogmassor och golvmassor om halten överstiger 500 mg PCB/kg fog eller golvmassa. I Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har hittills 122 kg PCB sanerats bort från fogar och det är 3 st fastigheter kvar (vad vi vet) som ska saneras på PCB senast 2016.

Efter en ändring i reglerna ska även fogmassor och golvmassor som innehåller mellan 50-500 mg PCB/kg saneras. Det ska ske snarast och senast i samband med att byggnaden renoveras, byggs om eller rivs. 

Om du äger en byggnad från de årtal då PCB användes eller som är ombyggd dessa år, finns det fortfarande tid att både utföra en inventering och sanering av PCB innan 2016. Innan en byggnad rivs ska en inventering göras av vilka miljöfarliga ämnen huset innehåller. I denna kontroll ingår också PCB. 

Kom ihåg att skicka in en anmälan om PCB-sanering till miljökontoret innan saneringen av PCB börjar. 

På de här sidorna hittar du mer information om hur du hanterar PCB-problematiken.  

Mer information om PCB och tips på konsulter och entreprenörer som kan hjälpa dig att inventera och sanera finns på:

Sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fogbranschens Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (SFS 2007:19) om PCB går att läsa på webbplatsen lagrummet.se:

www.lagrummet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eller sök på 2007:19 i någon sökmotor på Internet.

Relaterade dokument