Rapportera farligt avfall på din arbetsplats

Har du farligt avfall på ditt jobb? När ni ska skicka det till trygg behandling ska din verksamhet rapportera transporten till Naturvårdsverket. Detta gäller både avsändare, transportör och slutmottagare.

Alla företag och verksamheter som producerar farligt avfall, det vill säga där farligt avfall uppstår i verksamheten, ska rapportera transporten.

Även företag och verksamheter som bara har lite farligt avfall, till exempel glödlampor, några färgburkar och trasiga mobiler ska rapportera. I Sverige blir det över två miljoner ton farligt avfall per år och med nya kravet ska det bli bättre koll på flödena.

Rapporteringen till avfallsregistret ska ske löpande, senast två dagar efter att farligt avfall transporteras bort.

Du kan rapportera på två olika sätt via Naturvårdsverkets hemsida. Antingen via e-tjänst eller via API-lösning.Rapportera till avfallsregistret (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande uppgifter ska antecknas:

  1. Var avfallet har producerats
  2. Datum för borttransport
  3. Transportsätt
  4. Vem som ska transportera bort avfallet
  5. Avfallets vikt i kg
  6. Mottagare och ort. Ange den mottagare och den plats/ort där avfallet ska hanteras, inte bara transporteras eller lastas om.

Rapportera till avfallsregistret (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven på utökad anteckningsskyldighet och rapportering gäller för alla verksamheter där farligt avfall uppkommer. Det innebär att i princip alla yrkesmässiga verksamheter berörs.

Det gäller också för verksamheter som:

  • transporterar farligt avfall
  • samlar in och tar emot farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Den senaste statistiken visar att det bara i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa flödena. Med det nya registret får Sverige bättre uppsikt över farligt avfall och bättre förutsättningar att kontrollera hanteringen.

Sverige behöver också uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt register.

Mer information om de nya reglerna och hur rapporteringen går till hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Aavfallsrapportering (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Norrhälsinge miljökontor.