Rapportera farligt avfall på din arbetsplats

Har du farligt avfall på ditt jobb? När ni ska skicka det till trygg behandling ska din verksamhet rapportera transporten till Naturvårdsverket. Detta gäller både avsändare, transportör och slutmottagare.

Från den 1 november, 2020 ska alla företag och verksamheter som producerar farligt avfall, det vill säga där farligt avfall uppstår i verksamheten, rapportera transporten.

Även företag och verksamheter som bara har lite farligt avfall, tex glödlampor, några färgburkar och trasiga mobiler ska rapportera. I Sverige blir det över två miljoner ton (!) farligt avfall per år och med nya kravet ska det bli bättre koll på flödena.

Rapporteringen till avfallsregistret ska ske löpande, senast två dagar efter att farligt avfall transporteras bort.

Du kan rapportera på två olika sätt via Naturvårdsverkets hemsida:
 • En e-tjänst där du som uppgiftslämnare identifierar dig med
  e-legitimation.
 • En anpassad API-lösning, där din verksamhet kopplar verksamhetssystemet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Följande uppgifter ska antecknas:

 1. Var avfallet har producerats
 2. Datum för borttransport
 3. Transportsätt
 4. Vem som ska transportera bort avfallet
 5. Avfallets vikt i kg
 6. Mottagare och ort. Ange den mottagare och den plats/ort där avfallet ska hanteras, inte bara transporteras eller lastas om.

Kraven på utökad anteckningsskyldighet och rapportering gäller för alla verksamheter där farligt avfall uppkommer. Det innebär att i princip alla yrkesmässiga verksamheter berörs.

Det gäller också för verksamheter som:

 • transporterar farligt avfall
 • samlar in och tar emot farligt avfall
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall

Den senaste statistiken visar att det bara i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa flödena. Med det nya registret får Sverige bättre uppsikt över farligt avfall och bättre förutsättningar att kontrollera hanteringen.

Sverige behöver också uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt register.

Mer information om de nya reglerna och hur rapporteringen går till hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Norrhälsinge miljökontor:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Kontakta kommunen

  Servicecenter och växel

  servicecenter@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-190 00

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050