Rådet för funktionshindersfrågor 2023

Andra protokoll

Här hittar du protokoll från innevarande och andra år:

Rådet för funktionsfrågor

Här kan du ta del av protokoll från andra nämnder:

Protokoll