Mobil matförsäljning

Mobil matförsäljning avser försäljning av livsmedel som kan konsumeras direkt på plats.

I våra riktlinjer kan du läsa mer om vad som gäller:

Riktlinjer för livsmedelsförsäljning från mobila vagnar på offentlig plats