Lånekort

Böcker som står i en hylla i biblioteksmiljö

På den här sidan hittar du information om lånekort till våra bibliotek i Hudiksvalls kommun.

Lånekortet gäller på samtliga bibliotek i de kommuner som ingår i bibliotekssamarbetet HelGe-biblioteken.

Skaffa lånekort

Det får du genom att visa giltig legitimation med foto när du kommer till något av våra bibliotek. När du undertecknar lånekortet accepterar du att följa bibliotekets låneregler. Ändrade låneregler meddelas på bibliotekets hemsida samt via informationsblad och du förväntas ta del av dessa.

Du kan också ansöka om att skaffa ett lånekort hemifrån via en e-tjänst med mobilt bank-id. Du behöver inte komma till biblioteket för att legitimera dig, eftersom du redan har gjort det via e-tjänsten.

Lånekort för barn

Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år med målsmans godkännande.

Godkännandet lämnas via mobilt bank-id i e-tjänsten.

Förlorat lånekort

Om du förlorat till låneskort ska du spärra lånekortet genom att kontakta biblioteket eller genom Mina sidor på HelGebiblioteken.se. Du får ett nytt lånekort mot en avgift på biblioteket.

Lånekortet är en värdehandling. Du är ansvarig för böcker och andra media som lånas på kortet. Om någon annan lånar med ditt kort så kan du bli ersättningsskyldig.