Använda biblioteken

Närbild på en gulmålad bokhylla fylld med böcker i olika färger. En person är precis på väg att ta en bok ur bokhyllan.

Det är mycket du kan göra på våra bibliotek så som att låna böcker, filmer och tidsskrifter, använda datorer och söka i databaser.

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice. Det finns olika saker du kan göra på biblioteket. Du kan till exempel:

  • Låna böcker, ljudböcker, e-böcker, tidningar, tidskrifter, filmer, musik-cd, noter och tv-spel
  • Använda en dator
  • Söka i databaser och arkiv

Avgifter för biblioteken

Alla medier är gratis att låna på biblioteken. Men om du skadar eller förlorar utlånat material utgår en avgift. Vi tar också en avgift för kopior och utskrifter. Här hittar du mer information om våra avgifter:

Avgifter för biblioteken