Geografisk förändring

Så har Lillfjärden och Hudiksvall förändrats geografiskt från 600-talet till idag

Karta över hur området ser ut 2017. Landhöjningen är ca 7 mm/år, dvs. 70 cm/100 år.

Karta över hur området ser ut 2017. Landhöjningen är ca 7 mm/år, dvs. 70 cm/100 år.

Karta över hur området såg ut på 1200-1300-talet. Detta är en medeltida strandlinje.

Karta över hur området såg ut på 1200-1300-talet. Detta är en medeltida strandlinje.

Karta över hur området såg ut på 600-talet.

Karta över hur området såg ut på 600-talet.

Ekonomiska kartan med järnålderns strandlinje samt med markeringar för de båda byarna Hudik och Vallen på varsin sida om Hornån där ån mynnade ut i havet.

Ekonomiska kartan med järnålderns strandlinje samt med markeringar för de båda byarna Hudik och Vallen på varsin sida om Hornån där ån mynnade ut i havet.