Kuratorer på Bromangymnasiet

Kuratorn kan du vända dig till om du har behov av att prata om dina personliga bekymmer. Det kan bland annat handla om stress, nedstämdhet, konflikter med kompisar, svår hemsituation eller ”kärleksbekymmer”. I samtal med kuratorn kan du få stöd att komma till rätta med din situation.

Tid hos kuratorn kan bokas via personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder/vårdnadshavare är också välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller känner oro för ditt barn. Kuratorn har tystnadsplikt.