Du som ung i demokratin

Kommunens olika verksamheter behöver synpunkter och reflektioner från dig som ung i Hudiksvalls kommun. Därför pågår eller planeras det kontinuerligt träffar kring olika frågor.

Det är lättare för politikerna att fatta viktiga beslut när vi får påtryckningar om hur framtiden ska se ut. Det är ni ungdomar som ska styra i framtiden så ni är jätteviktiga för oss.

Här kan du påverka just nu

Här kan du läsa om vilka saker vi pratar om just nu eller inom en snar framtid.

Läs mer om hur du kan påverka just nu och hur du kan skicka in idéer

Samtal med elever i skolor

Alla 7-9 skolor och gymnasier i kommunen bjuds in för att prata om olika saker som ungdomar har uttryckt är viktiga. Det kan också vara saker som kommunens politiker eller chefer behöver få veta mer om för att ta bra beslut. Eller frågor där det behövs ett samarbete mellan kommunen och medborgare. Varje skolas elever väljer 2-3 elever som är med på träffarna. Kommunen representeras av politiker och personer som jobbar med olika frågor som tas upp.

Läs mer om olika elevdialoger och hur du kan skicka in idéer

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs var tredje år och är ett verktyg för att ta reda på hur din livssituation som ung i Hudiksvalls kommun ser ut.

Länk till sida för att läsa mer om LUPP

Vad händer med resultatet?

Resultaten ligger som grund för prioriteringar och dialog kring utvecklingsområden. Kommunens politiska ledning tar del av resultaten. De som behöver veta vad kommunens unga tycker kan också använda resultatet.