Hudiksvalls kommuns styrsystem

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.
Illustration som visar visioner och mål - struktur och styrning, övergripande styrprocess, uppföljning och värdering, organisation, roller och ansvar och inflytande och dialog.