Roller och ansvar

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.
Illustrationen visar roller och ansvar från medborgare, väljare, brukare och kund till kommundirekrör, förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef och medarbetare.