Riktlinjer för utsläpp från yrkesmässig verksamhet

Hälsinglands kommuner har tillsammans arbetat fram riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Dessa underlättar bedömningen av avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållsavloppsvatten. 

Broschyren med riktlinjerna hittar du via länken här nedanför eller genom att klicka på bilden till höger.