Avgifter för bibliotek

Närbild på en hand som bläddrar bland olika böcker

Om du skadar eller förlorar utlånat material utgår avgift enligt nedan. Om värdet av det förkomna överstiger schablonpriset debiterar biblioteket enligt det högre värdet.

Biblioteket ansvarar ej för eventuella uppkomna skador på låntagarens tekniska utrustning.

Ersättningsavgift för förlorade eller skadade medier

 • Vuxenbok, ljudbok: 300 kronor
 • Barnbok, ljudbok: 200 kronor
 • Musik-CD: 200 kronor
 • Barnmusik-CD: 150 kronor
 • Talbok (DAISY): 150 kronor
 • Språkkurs: 500 kronor
 • Tidskrift: 50 kronor
 • Film: 500 kronor
 • TV-spel: 700 kronor
 • Lånekort, ersättningskort: 20 kronor

Avgifter för särskilda tjänster (från 18 år om inget annat anges)

 • Fjärrlån utanför Sverige: Enligt kostnad
 • Kopior av artiklar från universitets- och högskolebibliotek: Enligt kostnad

Avgifter för kopior och utskrifter

 • A4 i svartvit: 2 kronor per sida
 • A4 i färg: 4 kronor per sida
 • A3 i svartvit: 4 kronor per sida
 • A3 i färg: 8 kronor per sida