Driftsbidrag för föreningsägd idrotts- och friluftsanläggning

Vem kan söka bidraget?

  • Föreningar som äger idrotts- och friluftsanläggningar och bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Vad är bidraget avsett till?

  • Driftsbidrag kan sökas för anläggningens driftkostnad.
  • Den del av verksamheten som berättigar till lokalt aktivitetsstöd är bidragsgrundande.

Hur söker vi bidraget?

  • Bidraget söks genom e-tjänsten Driftsbidrag för föreningsägd idrottsanläggning.
  • Ansökan görs senast 30 november för kommande år med bifogad verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll, alkohol- och drogpolicy samt bokslut.
  • Ansökningsperioden är 1 oktober till 30 november.

Ansökan

Ansökan om driftsbidrag för föreningsägd idrottsanläggning görs via e-tjänst. E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden, 1 oktober till 30 november.