Hyresbidrag för barn- och ungdomsverksamhet

Vem kan söka bidraget?

  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som hyr lokal som inte redan är subventionerad av kommunen

Vad är bidraget avsett till?

  • Föreningens huvudsakliga verksamhetsytor
  • Lokaler eller anläggningar som kommunen inte kan erbjuda
  • Bidraget baseras på antal sammankomster föreningen haft senaste året
  • Högst 80 % av skälig kostnad

Föreningen ska kontakta kultur- och fritidsnämnden för godkännande av lokalen innan kontrakt eller avtal om hyra skrivs.

Vad beviljas bidraget inte till?

  • Kansli, klubbhus och externa förråd
  • Verksamhet som bedrivs i egna ägda lokaler

Hur söker vi bidraget?

Bidraget söks genom e-tjänsten Hyresbidrag för barn- och ungdomsverksamhet. Ansökningsperioden är 10 januari till 25 februari.

Beslut om att inrätta hyresbidrag för barn- och ungdomsverksamhet fattades i Kultur- och fritidsnämnden 18 november 2019, § 110