Arbetsordning - Kommunfullmäktige

Här hittar du arbetsordning för kommunfullmäktige Hudiksvalls kommun. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.