Reglemente - Pensionärsrådet

Här hittar du reglemetet för pensionärsrådet inom Hudiksvalls kommun. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. Pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.