Bekämpningsmedel

Vid spridning av bekämpningsmedel behövs tillstånd eller anmälan för vissa områden.

Du kan behöva tillstånd eller göra en anmälan om du ska använda bekämpningsmedel inom exempelvis:

  • vattenskyddsområde
  • tomtmark
  • flerfamiljshus
  • skolgårdar och lekplatser
  • banvallar
  • idrottsanläggningar
  • områden större än 1000 kvadratmeter där allmänheten fritt får färdas

Du gör din ansökan via blankett: