Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Lämna information om anläggning

Anmälan om medelstor förbränningsanläggning görs till Norrhälsinge miljökontor via en e-tjänst.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

  • Det finns ännu inga anläggningar registrerade.