Gödsel

Det finns en hel del att tänka på om du ska använda organisk gödsel.

Under perioden 1 december–28 februari ska du bruka ner stallgödsel och andra organiska gödselmedel minst 10 cm djupt. Detta ska du göra inom 12 timmar från spridnings­tillfället.

I enskilda fall kan kommunen ge dig dispens från reglerna om spridning av gödsel. Du kan bara få dispens om något speciellt har hänt i din verksamhet som du varken kunnat förutse eller påverka. Du ansöker om dispens via vår blankett: