Cisterner

Om du vill installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla detta till miljökontoret innan installationen av cisternen får påbörjas. Cisternen ska också besiktas.

Installation av cistern

Om du vill installera en cistern måste du anmäla detta till miljökontoret innan installationen av cisternen får påbörjas.

En cistern ska besiktigas regelbundet för att kontrollera att den till exempel inte är skadad, vilket kan medföra förorening i omgivande mark och vatten. Kontrollen ska göras av ett ackrediterat företag.

Länk till SWEDAC för uppgift om vilka företag som är ackrediterade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besiktning av cistern

  • S-cistern (saknar rostskydd) ska besiktigas vart 6:e år
  • K-cistern, (korrosionsskyddade) ska besiktigas vart 12:e år.

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde halveras tiden. Kontrollrapporten ska skickas in till miljökontoret

Ta cistern ur bruk

När en cistern inte ska användas mer ska du anmäla detta till Norrhälsinge miljökontor.

Om du har en cistern som inte längre ska användas är det viktigt att se till att cisternen blir tömd och rengjord. Påfyllnadsröret och avluftningsledningen ska tas bort eller pluggas för att undvika påfyllning av misstag. Det avfall som uppkommer vid rengöring och tömning ska hanteras som farligt avfall.

Det är lämpligt att låta ett ackrediterat besiktningsföretag utföra tömning och rengöring då detta normalt kräver nedstigning i tanken, vilket är riskfyllt. Observera att transport av en icke rengjord tank innebär transport av farligt avfall för vilket särskilda regler gäller.