Fritidsgårdar

Ungdom spelar biljard

Fritidsgården är en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand ungdomar i åldrarna 13-18, oavsett kön, funktionsvariation, livsstil, etnisk bakgrund, politisk- eller religiös åsikt, organiserad av kompetent och utbildad personal.

Våra fritidsgårdar finns i:

 • Hudiksvall
 • Delsbo
 • Iggesund
 • Forsa

Fritidsgårdarnas öppettider

Här hittar du information om våra fritidsgårdars öppettider.

Ordinarie öppettider:

 • Måndag: kl. 14.00-20.00
 • Tisdag: Stängt
 • Onsdag: kl. 14.00-20.00
 • Torsdag: Stängt
 • Fredag: kl. 15.00-22.00

Ordinarie öppettider udda veckor:

 • Tisdag: kl. 15.30-20.00
 • Onsdag: kl. 14.30-17.30
 • Torsdag: kl. 15.30-20.00

Ordinarie öppettider jämna veckor:

 • Måndag: kl. 14.30-20.00
 • Onsdag: kl. 14.30-20.00
 • Fredag: kl. 14.30-22.00

Ordinarie öppettider:

 • Måndag: kl. 14.00-20.00
 • Onsdag: kl. 14.00-20.00
 • Fredag (udda veckor): kl. 15.00-22.00

Ordinarie öppettider:

 • Måndag: kl. 14.00-21.00
 • Tisdag: kl. 14.00-16.30
 • Onsdag: kl. 14.00-21.00

Frågor och svar om fritidsgårdarna

Den öppna verksamheten som är central hos oss syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst unga människors möten på deras fritid. I den öppna verksamheten ska det finnas förutsättningar för unga människor att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Verksamheten är frivillig. Besökarna kommer när de själva vill. I eller i anslutning till öppen verksamhet skapas ofta tillfälliga eller mera varaktiga aktiviteter.

Inte en chans, men det är andra vuxna än i hemmet och skolan. Vuxna som man också kan lita på och prata med. Vuxna som föregår med gott exempel och som respekterar ungdomarna och deras syn på tillvaron. Personalen på fritidsgårdarna är utbildade fritidsledare eller har annan utbildning för att arbeta med ungdomar. Fritidsledarens uppgift är att ta till vara och främja besökarens förutsättningar, kreativitet, behov och personliga intressen både i grupp och enskilt.

Fritidsgården har få, enkla, självklara regler som alla känner till. Regler som är lätta att förstå men kanske inte alltid så lätta att följa.

Respekten

Alla människor har lika värde. Man måste respektera att andra inte tänker, tycker och vill göra precis som man själv. Vill man förändra något gör man det demokratiskt genom diskussion och förhandling.

Språket

För att skapa trygghet krävs ett schysst uppträdande. Man använder inte nedsättande eller kränkande uttryck till eller om varandra.

Drogfriheten

All verksamhet på fritidsgårdarna är drogfri. Det är en trygghet för både ungdomar och föräldrar. Det gör det lättare att säga nej! Den som bryter mot den regeln avvisas och föräldrarna kontaktas så snart som möjligt. I vårt yrke som fritidsledare ingår även anmälningsplikt. Huvudansvaret för vad ungdomarna gör på sin fritid ligger alltid på föräldrarna. Personalen ansvarar för att, tillsammans med föräldrarna och ungdomarna själva, skapa en trygg och säker miljö på fritidsgården.

Fritidsgården kan vara ett extra vardagsrum. Man kan sitta och snacka, lyssna på musik, spela spel utan att känna krav på att delta i någon styrd verksamhet. En mötesplats för ungdomarna helt enkelt. Fritidsgården är ibland ett riktigt aktivitetscentrum. Det pågår regelbundna aktiviteter som man kan delta i om man själv vill.

Fritidsgården kan bli ett disco för en kväll. Full fart på dansgolvet, olika festteman med mera. Absolut drogfritt förstås! Vi anordnar även resor och övriga aktiviteter utanför fritidsgården. Fritidsgården blir det som ungdomarna och personalen gör den till. Med ungdomlig kreativitet och nyfikenhet går det att göra mycket.

Jämlikhet handlar om att alla människor är lika mycket värda och har samma möjlighet att påverka sina egna liv och samhället, oavsett hudfärg, religion, funktionsnedsättning, kön eller något annat.

På fritidsgården är det viktigt att man känner sig respekterad oavsett kön. Kulturell bakgrund eller fysiska tillkortakommanden spelar inte heller någon roll. Av tradition, fördomar eller vana kan vi ibland behandla varandra efter olika könsrollsmönster. Det här är något som kan bli väldigt fel.

På fritidsgården lyssnar vi till individerna. Vad är viktigt, vad är roligt, hur ska vi vara mot varandra, hur reagerar vi, hur löser vi konflikter? Demokrati är tufft. Varje person har rätt att säga sin mening, men måste också lyssna på andra. Man har inte mer att säga till om för att man är stark, eller snygg, eller bra på innebandy. Vi försöker lära oss att säga vår åsikt och att lyssna på och värdera andras åsikter.

Ja, det går att hyra fritidsgårdarna när de inte är öppna för ungdomsverksamhet. Kontakta respektive fritidsgård för få veta när det är möjligt att boka. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Information om vad det kostar att hyra fritidsgårdarna hittar du här:

Taxor för hyra av fritidsgårdarna

Film om Hudiksvalls fritidsgård