Studie- och yrkesvägledning

Med hjälp av oss studie- och yrkesvägledare, SYV, kan du få vägledning för att komma vidare i studier. Vi vägleder hela vägen från grundskolan till vuxenutbildningen med information och oberoende vägledning om yrken och studier, både enskilt och i grupp. Vi kan även hålla studiemotiverande samtal för att ge dig stöd kring studieteknik och studieplanering.

Vi studie- och yrkesvägledare (SYV) så hjälper vi dig att:

  • utreda och klargöra din situation
  • komma fram till vad du är bra på och vad du vill göra i framtiden
  • se om om det finns några hinder för dina uppsatta mål
  • få information om olika utbildningar som kan vara aktuella
  • få veta mer om behörighet och betyg
  • få omvärldskunskap, till exempel prao