Grundskola

Närbild på flera grundskoleelever som står lutad över kameran och skrattar. Bilden är tagen underifrån.

Förskoleklass är en egen skolform inom skolan och är obligatorisk för alla barn från 6 års ålder. Grundskolan är en obligatorisk nioårig skolform för barn i åldern 7–15 år.

Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.

Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter för våra elever i nutid och för framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

I Hudiksvalls kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.