Anpassad gymnasieskola

På Bromangymnasiets anpassade gymnasieskola kan du förbereda dig för att studera vidare, söka arbete och för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassade gymnasieskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om anpassad gymnasieskola på Bromangymnasiets webbplats:

Anpassad gymnasieskola (bromangymnasiet.se) Öppnas i nytt fönster.

Utredning inför mottagande i anpassad skola

Innan ett barn kan tas emot i anpassad skola görs en utredning för att se om barnet tillhör målgruppen för anpassad skola. Läs mer om utredningen här:

Utredning inför mottagande i anpassad skola