Busskortet Ung i Glada Hudik

Hudiksvalls kommun satsar på dig som ungdom och erbjuder därför busskortet Ung i Glada Hudik. Busskortet innebär att du kan åka gratis med X-trafik inom Hudiksvalls kommun från det att du börjar i årskurs 7 fram till den 30 juni det år du fyller 19 år.

För att få kortet Ung i Glada Hudik krävs att du är folkbokförd i kommunen eller är asylsökande och boende och inskriven i någon skola i Hudiksvalls kommun.

När du börjar i årskurs 7 kommer du att få busskortet Ung i Glada Hudik hemskickad till den adress där du är folkbokförd innan skolstart, i början eller mitten av augusti.

Kortet är personligt och ditt namn och födelsenummer måste stå på baksidan av kortet för att det ska vara giltigt.

Får jag ett nytt kort inför varje läsår?

Nej, samma kort gäller under hela giltighetsperioden och behöver alltså inte bytas ut inför nytt läsår.

Hur och var gäller kortet?

Kortet Ung i Glada Hudik gäller för obegränsat antal resor, alla dagar, dygnet runt med X-trafiks bussar och X-tåg inom Hudiksvalls kommun.

Det är inte tillåtet att ladda egna biljetter på ditt resekort eller att registrera det i X-trafiks webbshop.

X-trafiks resevillkor och resegaranti gäller för kortet. Har du ett ogiltigt kort kan du vid särskild biljettkontroll bli skyldig att betala en avgift.

Resa utanför kommungränsen

Du som har kortet Ung i Glada Hudik och vill resa utanför kommungränsen kan köpa till en enkelbiljett för resterande zoner utanför kommungränsen.

Enkelbiljett köps i X-trafiks app och ska aktiveras innan påstigning och sedan visas upp för personalen ombord tillsammans med giltigt Ung i Glada Hudik kort. Enkelbiljett kan också köpas ombord men är då dyrare än vid köp i appen.

Om ditt kort försvunnit eller gått sönder

Ditt resekort är en värdehandling. Om du tappar resekortet eller om det går sönder måste du köpa ett nytt för 150 kronor. Slutar resekortet att fungera kan du byta ut det utan kostnad om du samtidigt lämnar tillbaka ditt resekort.

  • Om du går på någon av kommunens 7–9 skolor byter du ut resekortet på skolexpeditionen på din skola. Du betalar kontant eller med swish.
  • Går du på en fristående grundskola eller en grundskola i en annan kommun byter du ut resekortet hos Servicecenter, Hudiksvalls kommun, Trädgårdsgatan 4. Du betalar kontant eller med swish.
  • Är du gymnasieelev på Bromangymnasiet, fristående gymnasieskola eller gymnasieskola i annan kommun köper du eller byter ut ditt resekort i receptionen på Bromangymnasiet. Du betalar kontant eller med kort.

Vad gör jag med kortet om jag flyttar?

Om du flyttar och blir folkbokförd i annan kommun ska du lämna tillbaka kortet till skolexpeditionen på din skola eller hos servicecenter, Hudiksvalls kommun.

Kan jag som gymnasieelev få ersättning för anslutningsresor?

Ansökan om ersättning för anslutningsresor gör du senast augusti och ansökan gäller för kommande läsår. Det går alltså inte att söka retroaktivt. Pengarna betalas ut en gång i slutet på varje termin.

Ersättning för anslutningsresor