Anpassad grundskola

En elev sitter i sin skolbänk och tittar på en klocka gjord i papper. Klockan är vit med en blå och en röd visare och visar tiden kvart i elva.

På den anpassade grundskolan, tidigare kallad grundsärskolan, ger vi elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav beroende på intellektuell funktionsnedsättning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen motsvarar så långt det är möjligt utbildning som ges i grundskolan.

Den anpassade grundskolan har en egen samlad läroplan som anger mål och riktlinjer samt de grundläggande värden som präglar skolans verksamhet. Läroplanen kompletteras med kursplaner och kunskapskrav. För anpassad grundskola är skoltiden nio år.

Var ligger den anpassade grundskolan?

  • Anpassad grundskola årskurs 1-6 ligger inom Västra skolans skolenhet.
  • Anpassad grundskola årskurs 7-9 finns inom Östra skolans skolenhet.

Vi tar emot elever från hela Hudiksvalls kommun.

Vid den anpassade grundskolan fördelas eleverna i klasser och grupper utifrån ålder, behov och inriktning.

Hur arbetar den anpassade grundskolan?

  • Vi upprättar tillsammans med vårdnadshavare individuella utvecklingsplaner som ligger till grund för arbetet runt eleven.
  • Vi skapar trygghet genom rutiner och scheman för att ge arbetet kontinuitet och struktur
  • Vi uppmuntrar elevens egen nyfikenhet och initiativförmåga genom ett rikt och varierat material
  • Vi ger möjlighet att öka elevernas omvärldsuppfattning genom att studiebesök och andra aktiviteter utanför skolan

Vad gäller för skolskjuts?

Du som går i anpassad grundskola kan få skolskjuts mellan ditt hem och din skola och fritidshem.

Läs mer om skolskjuts