Medborgardialog

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Medborgardialog ska vara systematisk, återkommande och en del av styrprocessen. Medborgardialog ersätter inte det representativa systemet utan ska betraktas som en förstärkning av demokratin och ett stöd till de förtroendevalda när beslut ska fattas.

Medborgardialog sker utifrån perspektivet, allas lika värde. Styrelse och nämnder ska verka för att stärka medborgarnas delaktighet och engagemang för en positiv lokal utveckling. Detta ska på sikt leda till ett mer demokratiskt och hållbart Hudiksvall.

Policy för medborgardialogLämna medborgarförslag