Synpunktshantering

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Kommunmedborgarnas och kommunens kunders upplevelser av kommunens tjänster är en viktig informationskälla för att kommunen ska kunna förbättra, utveckla och förstärka de verksamheter kommunen bedriver.

För att kunna leverera samhällstjänster av högsta kvalitet till medborgare, brukare, kunder, besökare och företag, behöver kommunen fånga upp och dra lärdom av de synpunkter som kommer in gällande kommunens verksamheter.

För Hudiksvalls kommun är en välfungerande synpunktshantering, där kommunen tar tillvara medborgarnas och kundernas synpunkter, en viktig del i kommunens utvecklingsarbete för att uppnå visionen att vara ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050”.

Målsättning för synpunktshanteringen är att:

  • bidra till att kommunens verksamheter och tjänster utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället
  • bidra till en öppen och utvecklande dialog mellan kommunen och medborgare, brukare, kunder, besökare och företag
  • analysera orsakerna och inleda en förändringsprocess i det fall synpunktshanteringen indikerar på ett systematiskt missnöje med en verksamhet eller tjänst
  • dentifiera framgångsfaktorer för de tjänster och verksamheter där synpunktshanteringen indikerar på en stor kundnöjdhet och sprida dessa vidare i organisationen som goda exempel.

Synpunkts- och klagomålshantering