Husägarens ansvar

Att vara husägare innebär en hel del ansvar. Den här sidan är till för att hjälpa dig hålla koll dina olika ansvarsområden.

Äger du en fastighet i någon av kommunens tätorter har du skyldighet att se till att det hålls snyggt, snöröjt och sandat på trottoaren utanför huset. Fastighetsägare ansvarar för att:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet samt ta bort skräp från gångbanan
  • skotta snö, se till att snö och is forslas bort samt sanda vid halka.
  • sopa upp och föra bort sand från gångbanan.
  • hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.
  • se till att gångbanan är trivsam, framkomlig och trafiksäker.