Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Den 1 augusti 2022 kom en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter (produkt utan tobak som innehåller nikotin) så kallat vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus. Lagen innebär att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till kommunen där försäljningen ska äga rum.

1 juli 2019 kom ny lag gällande e-cigaretter som innebär att du som ska börja sälja e-cigaretter måste anmäla det till kommunen där försäljningen ska äga rum. Glöm inte att du som säljer e-cigaretter och e-vätskor som är märkta med symbolen dödskalle måste ansöka och få tillstånd från Länsstyrelsen för att få sälja dessa.

Egenkontroll

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter och/eller e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter eller e-cigaretter ska enligt lag egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter får endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren uppnått rätt ålder genom att kontrollera legitimation. Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter eller e-cigaretter till någon som du misstänker ska lämna över det till någon under 18 år.

På försäljningsstället ska det finnas en väl synlig skylt med information om åldersgränsen, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Märkning

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning. Den som bedriver detaljhandel behöver kontrollera och säkerställa att de produkter som tillhandahålls på försäljningsstället uppfyller kraven för märkning.

Kontrollköp

Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut, testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter eller e-cigaretter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Tillsyn

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter över försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter. När myndigheterna genomför tillsyn, har de rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter.