Rökförbud

Rökförbud gäller på flera platser utomhus. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, örtprodukter och produkter som motsvarar rökning till exempel vattenpipsrökning.

Exempel på verksamheter som berörs av rökförbudet:

  • uteserveringar
  • inhägnade badplatser och platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsändamål
  • lekplatser
  • skolor, förskolor, fritidsgårdar och fritidshem samt skolgårdar eller motsvarande område utomhus
  • sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar samt särskilda boenden
  • alla entréer till offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde exempelvis butiker, badhus, bibliotek, möteslokaler, biografer, teatrar och annat
  • kollektivtrafikens allmänna lokaler och platser till exempel busskurer, busshållplatser, perronger, taxizoner och andra terminaler.